Facerse Socio

Esta Asociación pretende crear un foro interdisciplinar de debate para atopar solucións a cada un dos problemas que se xeran na interrelación entre a árbore e a sociedade: Promover o coñecemento da árbore e as súas relacións co medio, divulgar os coñecementos científicos da bioloxía arbórea e as técnicas de arboricultura, protexer o patrimonio arbóreo das agresións a que está sometido por descoñecemento, desidia ou vandalismo, realizar actividades de educación ambiental, formación e voluntariado, dirixidas a novos, asociacións xuvenís e sector educativo (docentes e alumnos), como destinatarios habituais, e ao público en xeral.